ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

  • สำนักช่างติดตั้งสายเมนปลั้กเต็นท์ เพิ่มแสงสว่างทางเดินเข้าตลาดชั่วคราว ซ่อมไฟบริเวณที่จอดรถหัวหน้าต่างๆ ข้างอาคารสำนักงานเทศบาล และตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

68292

68292

68292

68292

68292

68292

68292


Print   Email

Related Articles