ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ออกเก็บขยะพิษหรือขยะอันตรายในชุมชน เขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5210196

S 5210196

S 5210196

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5210218

S 5210218

S 5210218

 

  • กองสาธารณสุข รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชนเขตเทศบาลทั้ง 52 ชุมชน วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ให้บริการที่ ชุมชนธาตุดุม 4

286211526 5936561336360410 6146131924770121112 n

286211526 5936561336360410 6146131924770121112 n

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

78400

78400

78400


Print   Email

Related Articles