ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ร่วมกับสำนักปลัด สำนักการช่าง ล้างทำความสะอาดถนนเจริญเมือง ถนนเรืองสวัสดิ์เเละบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม

S 5210547

S 5210547

S 5210547

 

  • งานสุขาภิบาลอาหาร ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ

S 131039253

S 131039253

S 131039253

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5210665

S 5210665

S 5210665

 

  • งานรักษาความสะอาดและงานการจัดการมูลฝอยฯ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมที่ มทบ.29 เพื่อเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้การจัดการขยะ ตรวจสอบการเข้าเก็บขยะ จิตอาสา 904 และติดตามการเข้าดำเนินการดูดฝุ่น ฝูงบิน 236

50544

50544

50544

 

  • งานป้องกันและควบคุมโรค และ ทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุง งานรักษาความสะอาด ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน ในชุมชนนาอ้อย1 และ นาอ้อย2 ตามแผนการรณรงค์ฯ

1374951

1374951

1374951

 

  • สำนักช่างดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกไฟแดงประปาสกลนคร

131667

131667

131667

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

446259

446259


Print   Email

Related Articles