ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5218523

S 5218523

S 5218523

 

  • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด ชุมชนแวงใหญ่ ชุมชนหนองบัวใหญ่ ถนนรัฐบำรุง และประเมินอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง

27957

27957

27957

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

79409

79409

79409


Print   Email

Related Articles