ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฎิบัติงานดังนี้ ทำความสะอาดชอยสหกรณ์ครูเก่า ซอยหลังวัดเหนือ เเละซอยโรงแรมสมเกียรติ

S 5283847

S 5283847

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฎิบัติงานดังนี้ ล้างทำความสะอาดตลาดประเสริฐศาสตร์

S 5283886

S 5283886

S 5283886

 

  • งานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดำเนินการติดตั้ง เปลี่ยน ซ่อมถังขยะที่ชำรุด ตามจุดร้องขอ เก็บขยะรอบถัง ตรวจความสะอาดของถนน รัฐพัฒนา รัฐบำรุง I.T.U ศูนย์ราชการ 

53668

53668

53668

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5283948

S 5283948

 

  • สำนักช่างออกดูดโคลนทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนยุวพัฒนาฝั่งคลินิกหมอสมโภช

135685

135685

135685

 


Print   Email

Related Articles