ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร

S 5963888

S 5963888

 

  • งานรักษาความสะอาดและงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร เรื่องของการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่เรียบร้อยและการทำความสะอาดจุดรวบรวมขยะของชุมชน ตามระเบียบวาระการประชุม (ตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเอื้ออาทร)

87882

87882

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

86736

86736


Print   Email

Related Articles