ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

  • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีสะเกษ , ชุมชนวัดสะพานคำ , ชุมชนวัดเหนือ-ศรีโพนเมือง , ชุมชนศรีชมพู

76342

76342

76342

 

  • งานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานดังนี้
    📍ทำความสะอาด ซอยวิสิท มอเตอร์ ซอยโอเอ ซอยสกลค้าไม้
    📍ทำความสะอาดชุมชนการธงชัย

S 6709532

 

  • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 45 เเห่ง

S 6709547

S 6709547

S 6709547


Print   Email

Related Articles