ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

  • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนหน้าค่าย , ชุมชนสกลเมืองทอง

76757

76757

76757

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

106839

106839

106839


Print   Email

Related Articles