ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

 • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนดงพัฒนา , ชุมชนมะขามป้อม , ชุมชนโยธิน

77659

77659

77659

 

 • งานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานดังนี้
  📍เก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
  📍ทำความสะอาดซอย5,7,9 ถนนใจผาสุข
  📍ร่วมกิจกรรมล้างห้องน้ำที่วัดพระธาตุ เนื่องในวันส้วมโลก

S 6750417

S 6750417

 

 • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 36 เเห่ง

S 6750440

S 6750440

S 6750440

 

 • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

113606

113606

 


Print   Email

Related Articles