ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

 • งานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานดังนี้
  📍เก็บขยะรอบถังในเขตเทศบาลนครสกลนคร
  📍ทำความสะอาดซอยหนองหารหลวง
  📍ทำความสะอาดถนนประชาอุทิศ
  📍ทำความสะอาดชุมชนบ้านธาตุดุม 4
  📍ล้างตลาดบ้านธาตุ
  📍ล้างตลาดสมเกียรติ

S 6758520

S 6758520

S 6758520

S 6758520

S 6758520

S 6758520

 

 • งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ ขยะชิ้นใหญ่ เเละขยะตกค้าง ตามถนน/ชุมชน/ตามคำร้องในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 53 เเห่ง

S 6758541

S 6758541

S 6758541

 

 • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

113934

113934

 


Print   Email

Related Articles