ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

  • งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ออกณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนกกส้มโฮง 1 , ชุมชนกกส้มโฮง 2

79751

79751

 

  • สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร

114758

114758

114758


Print   Email

Related Articles