วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

27-01-2022

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

27-01-2022

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

27-01-2022

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้...

อ่านต่อ

27-01-2022

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

21-01-2022

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐ น.  นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

17-01-2022

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

17-01-2022

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

17-01-2022

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆทนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป...

อ่านต่อ

17-01-2022

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย นายนิว...

อ่านต่อ

17-01-2022

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

17-01-2022

  วันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายโกมุท ทีฆธนานนท์...

อ่านต่อ

12-01-2022

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

12-01-2022

วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.  นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศ...

อ่านต่อ

30-12-2021

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย  บุญวัฒน์  รองปลัดเทศบ...

อ่านต่อ

24-12-2021

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

24-12-2021

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

23-12-2021

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

23-12-2021

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

16-11-2021

วันนี้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

08-11-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   ...

อ่านต่อ

02-11-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

29-10-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

27-10-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

19-10-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

18-10-2021

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เทศบาลนครสกลนคร ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ล้ำเขตบดบังทัศนวิสัยถนนสา...

อ่านต่อ

14-10-2021

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ...

อ่านต่อ

11-10-2021

...

อ่านต่อ

31-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

26-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

26-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

24-08-2021

 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

17-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

11-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

10-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔   ...

อ่านต่อ

10-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

30-07-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image