วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

28-06-2022

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

28-06-2022

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

28-06-2022

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

28-06-2022

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

28-06-2022

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

27-06-2022

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

27-06-2022

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

27-06-2022

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

27-06-2022

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วยนายสุมนิศร์ ท...

อ่านต่อ

27-06-2022

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

27-06-2022

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ แล...

อ่านต่อ

24-06-2022

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

24-06-2022

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

24-06-2022

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

23-06-2022

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

22-06-2022

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

21-06-2022

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

21-06-2022

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาวาตรีนัฐกฎ แผ่นคำ พร้อมด้วยชมรมนายทหารเ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

28-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออ...

อ่านต่อ

28-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออ...

อ่านต่อ

28-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออ...

อ่านต่อ

28-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานรักษาความสะอาด ออกจัดเก็บ...

อ่านต่อ

27-06-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

24-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออ...

อ่านต่อ

23-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ปฎ...

อ่านต่อ

22-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ปฎ...

อ่านต่อ

22-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕   กองสาธารณสุขและสิ่งแ...

อ่านต่อ

22-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานการจัดการมูลฝอยแล...

อ่านต่อ

22-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออ...

อ่านต่อ

22-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ปฎ...

อ่านต่อ

22-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออ...

อ่านต่อ

22-06-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

16-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาดติด...

อ่านต่อ

15-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ร่...

อ่านต่อ

15-06-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

14-06-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ปฎ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image