วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

08-12-2022

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

08-12-2022

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

08-12-2022

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

07-12-2022

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

06-12-2022

วันที่ ๕ ธ้นวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

06-12-2022

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลนครสกลนคร โดยนายมนตรี มีสูงเนิน ...

อ่านต่อ

06-12-2022

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

06-12-2022

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

06-12-2022

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

06-12-2022

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

06-12-2022

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร แล...

อ่านต่อ

02-12-2022

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

02-12-2022

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการงานงิ้วเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร เข้...

อ่านต่อ

02-12-2022

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล...

อ่านต่อ

01-12-2022

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

30-11-2022

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

29-11-2022

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

29-11-2022

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

08-12-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

08-12-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ปฏิบ...

อ่านต่อ

08-12-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายใ...

อ่านต่อ

06-12-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ &n...

อ่านต่อ

06-12-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออกจ...

อ่านต่อ

06-12-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายใ...

อ่านต่อ

06-12-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออกจ...

อ่านต่อ

06-12-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาดติดตั...

อ่านต่อ

06-12-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕   งานการจัดการมูลฝอยและส...

อ่านต่อ

01-12-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   งานสัตวแพทย์ ฝ่าย...

อ่านต่อ

30-11-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   เจ้าหน้าที่ด่านกักก...

อ่านต่อ

30-11-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   งานสัตวแพทย์ ฝ่าย...

อ่านต่อ

29-11-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

28-11-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   งานสัตวแพทย์ ฝ่าย...

อ่านต่อ

28-11-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   งานสัตวแพทย์ ฝ่าย...

อ่านต่อ

28-11-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   งานสัตวแพทย์ ฝ่าย...

อ่านต่อ

28-11-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   งานสัตวแพทย์ ฝ่าย...

อ่านต่อ

24-11-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ป...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image