วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

27-01-2023

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุรีรัตนน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดส...

อ่านต่อ

26-01-2023

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

25-01-2023

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานน์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

25-01-2023

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

25-01-2023

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

25-01-2023

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

23-01-2023

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

23-01-2023

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตัก...

อ่านต่อ

23-01-2023

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

23-01-2023

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

23-01-2023

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

23-01-2023

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

19-01-2023

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

19-01-2023

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

19-01-2023

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนนครสกลนคร...

อ่านต่อ

18-01-2023

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

18-01-2023

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

18-01-2023

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

27-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ &nbs...

อ่านต่อ

27-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ &nbs...

อ่านต่อ

27-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ &nbs...

อ่านต่อ

23-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ &nbs...

อ่านต่อ

23-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ &nbs...

อ่านต่อ

23-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ &nbs...

อ่านต่อ

20-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

18-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

18-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

18-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ &nb...

อ่านต่อ

18-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

18-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

12-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

12-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

12-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

09-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ &nb...

อ่านต่อ

09-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

09-01-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image