วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

04-12-2020

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

04-12-2020

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นาย เสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

04-12-2020

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

04-12-2020

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

02-12-2020

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครสกลนคร โดยมี นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นา...

อ่านต่อ

02-12-2020

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

02-12-2020

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

01-12-2020

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา  นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

01-12-2020

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมตรวจพื้นท...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นาย เสงี่ยม พอธานี รองนายกเทศมนตรี นาย เส...

อ่านต่อ

26-11-2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เสลา 17.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

18-11-2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

03-12-2020

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร  ดำเนินการ...

อ่านต่อ

02-12-2020

เทศบาลนครสกลนคร กำหนดดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไอทียู...

อ่านต่อ

23-11-2020

ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ด...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 18 พ.ย. 63 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ประธานคณะกรรมการตรวจก...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ดำเนินการสำร...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

19-10-2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดภายในบริเว...

อ่านต่อ

11-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 10 สิงหาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

07-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 6 สิงหาคม 2563 -กองวิชาการฯ ซ่อมฯ-ขยายเขตเ...

อ่านต่อ

06-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ คัดกรองอุณหภูมิผู...

อ่านต่อ

05-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2563   -กองสาธารณสุขฯล้างตลาดโต...

อ่านต่อ

04-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ ล้างทำความสะอาดถน...

อ่านต่อ

30-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

24-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

23-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

22-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

21-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 -ตัดหญ้าซอยหลังเรือนจำ เเละถนนม...

อ่านต่อ

20-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image