วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

20-05-2022

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

19-05-2022

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

19-05-2022

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้า...

อ่านต่อ

19-05-2022

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

19-05-2022

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

19-05-2022

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป...

อ่านต่อ

18-05-2022

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้ว...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนครพร้อมด้วยสมา...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๕ พฤภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๙ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกล...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนานกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

17-05-2022

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

20-05-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   กองสวัสดิการสังคมร่วม...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่าง ซ่อมไฟฟ้าบร...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าในบ...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   กองสาธารณสุข รายงานผล...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าในบ...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   สำนักช่าง ตรวจเช็คสวิ...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ...

อ่านต่อ

20-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออกจ...

อ่านต่อ

17-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักช่าง ซ่อมไฟไฟ้า ในบริเวณเ...

อ่านต่อ

17-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานรักษาความสะอาด เก็บขยะ...

อ่านต่อ

17-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ...

อ่านต่อ

17-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ...

อ่านต่อ

17-05-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๕ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ...

อ่านต่อ

05-05-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักช่างบาล้านส์โหลดตลาดบายพา...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image