วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

23-09-2022

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

23-09-2022

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. อสมท. เข้าสัมภาษณ์ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นาย...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร​ ...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

22-09-2022

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

20-09-2022

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

19-09-2022

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

19-09-2022

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

19-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

19-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

19-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กอง...

อ่านต่อ

19-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕   งานการจัดการมูลฝอยและ...

อ่านต่อ

15-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

15-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กอง...

อ่านต่อ

15-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กอง...

อ่านต่อ

12-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

12-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

12-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กองส...

อ่านต่อ

09-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออกจ...

อ่านต่อ

09-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กองส...

อ่านต่อ

07-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กองส...

อ่านต่อ

06-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กองส...

อ่านต่อ

06-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออกจ...

อ่านต่อ

06-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕   สำนักช่างซ่อมไฟฟ้าภายใ...

อ่านต่อ

06-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ร่วม...

อ่านต่อ

06-09-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กองส...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image