วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

02-06-2021

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. เทศบาลนครสกลนคร จัดการประชุมสภาเทศบาลนครสกลน...

อ่านต่อ

11-05-2021

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร พร้...

อ่านต่อ

07-05-2021

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่า...

อ่านต่อ

29-04-2021

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มอบเกียรติบัตร ...

อ่านต่อ

11-03-2021

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ปฏิ...

อ่านต่อ

11-03-2021

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครส...

อ่านต่อ

25-02-2021

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์  เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนคร...

อ่านต่อ

15-02-2021

เทศบาลนครสกลนคร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสกลนคร เปิดรับสมัครรับเลื...

อ่านต่อ

28-01-2021

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อม...

อ่านต่อ

27-01-2021

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราช...

อ่านต่อ

27-01-2021

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้...

อ่านต่อ

27-01-2021

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้...

อ่านต่อ

27-01-2021

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ปร...

อ่านต่อ

27-01-2021

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

11-01-2021

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรี นางสมลัก...

อ่านต่อ

05-01-2021

  เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนาน...

อ่านต่อ

05-01-2021

  เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนาน...

อ่านต่อ

05-01-2021

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐น. นายโกมุท. ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

26-04-2021

วันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายวิโรจน์   เสนาธิบดี ...

อ่านต่อ

21-12-2020

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์  เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกล...

อ่านต่อ

03-12-2020

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร  ดำเนินการ...

อ่านต่อ

02-12-2020

เทศบาลนครสกลนคร กำหนดดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไอทียู...

อ่านต่อ

23-11-2020

ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ด...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 18 พ.ย. 63 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ประธานคณะกรรมการตรวจก...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ดำเนินการสำร...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

19-10-2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดภายในบริเว...

อ่านต่อ

11-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 10 สิงหาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

07-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 6 สิงหาคม 2563 -กองวิชาการฯ ซ่อมฯ-ขยายเขตเ...

อ่านต่อ

06-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ คัดกรองอุณหภูมิผู...

อ่านต่อ

05-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2563   -กองสาธารณสุขฯล้างตลาดโต...

อ่านต่อ

04-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ ล้างทำความสะอาดถน...

อ่านต่อ

30-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

24-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

23-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

22-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image