วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

06-06-2023

วันที่ ๒ มิถุนายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครสกลนคร นำโดยนายโกมุท ทีฆธนานนท์ น...

อ่านต่อ

06-06-2023

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครสกลนคร นำโดยนายโกมุท ทีฆธนานนท์ น...

อ่านต่อ

01-06-2023

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

01-06-2023

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

01-06-2023

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

01-06-2023

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

31-05-2023

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

30-05-2023

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

30-05-2023

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

30-05-2023

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนครนำ...

อ่านต่อ

30-05-2023

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร พร้อมด้วยสมาชิก...

อ่านต่อ

30-05-2023

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

29-05-2023

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

29-05-2023

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

29-05-2023

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

29-05-2023

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เขต๓ ร่วมกิจกรรมโคร...

อ่านต่อ

29-05-2023

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

29-05-2023

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

31-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

31-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

29-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

29-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

29-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

24-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖   &n...

อ่านต่อ

24-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

22-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

18-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

15-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

15-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

15-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

10-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

10-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

08-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

08-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

01-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

01-05-2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖   ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image