วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

11-08-2022

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

11-08-2022

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

11-08-2022

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

11-08-2022

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครส...

อ่านต่อ

11-08-2022

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร พร้อมด้วย หัวห...

อ่านต่อ

11-08-2022

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

10-08-2022

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

09-08-2022

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

09-08-2022

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

09-08-2022

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

09-08-2022

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร และเลขานุ...

อ่านต่อ

08-08-2022

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๕๖๕ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็น...

อ่านต่อ

08-08-2022

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

08-08-2022

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

08-08-2022

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่...

อ่านต่อ

08-08-2022

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนคร ร่วมป...

อ่านต่อ

08-08-2022

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าพบ นายโกม...

อ่านต่อ

05-08-2022

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

11-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

11-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานการจัดการมูลฝอยเเละ...

อ่านต่อ

11-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานการจัดการมูลฝอยเเละ...

อ่านต่อ

11-08-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕   ...

อ่านต่อ

08-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาดและงา...

อ่านต่อ

08-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ฝ่าย...

อ่านต่อ

08-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด กองส...

อ่านต่อ

08-08-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ...

อ่านต่อ

05-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออกพ...

อ่านต่อ

04-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕   กองสาธารณสุขและสิ่งแวด...

อ่านต่อ

04-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออกจ...

อ่านต่อ

04-08-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ...

อ่านต่อ

02-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด และง...

อ่านต่อ

01-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

01-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

01-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕   งานรักษาความสะอาด ออก...

อ่านต่อ

01-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   งานการจัดการมูลฝอยและ...

อ่านต่อ

01-08-2022

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕   สำนักช่างดูดโคลนจากรั...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image