วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

09-09-2021

  วันที่ ๗ กันยาน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนคร...

อ่านต่อ

31-08-2021

วันที่ ๓๐ สิงหาคา ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

31-08-2021

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

31-08-2021

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ต...

อ่านต่อ

31-08-2021

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

27-08-2021

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

26-08-2021

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

26-08-2021

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

11-08-2021

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกมุท​ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

03-08-2021

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙:๐๐ น นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อ...

อ่านต่อ

03-08-2021

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเสงี่ยม  พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

03-08-2021

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๐๐ น นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้...

อ่านต่อ

30-07-2021

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการชุมชนน้าอ้อย นำเรื่อง ปรึกษาหารือ...

อ่านต่อ

30-07-2021

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยนายวิโ...

อ่านต่อ

30-07-2021

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีฯ แล...

อ่านต่อ

30-07-2021

วันที่ ๒๗ กรกฎาคา ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

30-07-2021

วันที่ ๒๗ กรกฎาคา ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๐.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

19-07-2021

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

31-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

26-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

26-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

24-08-2021

 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

17-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

11-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

10-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔   ...

อ่านต่อ

10-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

30-07-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

15-07-2021

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อ...

อ่านต่อ

01-07-2021

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

26-04-2021

วันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายวิโรจน์   เสนาธิบดี ...

อ่านต่อ

21-12-2020

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์  เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกล...

อ่านต่อ

03-12-2020

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร  ดำเนินการ...

อ่านต่อ

02-12-2020

เทศบาลนครสกลนคร กำหนดดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไอทียู...

อ่านต่อ

23-11-2020

ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ด...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 18 พ.ย. 63 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ประธานคณะกรรมการตรวจก...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ดำเนินการสำร...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image