วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

27-03-2023

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานีรองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสก...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยมพ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

27-03-2023

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

22-03-2023

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

22-03-2023

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

22-03-2023

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนครเ...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

09-03-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

09-03-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

09-03-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

09-03-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  ...

อ่านต่อ

09-03-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

28-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

28-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

28-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

28-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

22-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

22-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

22-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

22-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

22-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

22-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

22-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

15-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

15-02-2023

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image