วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

27-10-2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

27-10-2020

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่...

อ่านต่อ

21-10-2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

21-10-2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

21-10-2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

21-10-2020

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

19-10-2020

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

16-10-2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 18.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเ...

อ่านต่อ

14-10-2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่...

อ่านต่อ

14-10-2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.19 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

14-10-2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

12-10-2020

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร&nb...

อ่านต่อ

12-10-2020

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

08-10-2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

08-10-2020

คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ออกเยี่ยมจุดบริการการแสดงตนของผู้สูงอายุ ณ ชุมชนกลาง...

อ่านต่อ

05-10-2020

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็...

อ่านต่อ

02-10-2020

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้...

อ่านต่อ

02-10-2020

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

19-10-2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดภายในบริเว...

อ่านต่อ

11-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 10 สิงหาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

07-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 6 สิงหาคม 2563 -กองวิชาการฯ ซ่อมฯ-ขยายเขตเ...

อ่านต่อ

06-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ คัดกรองอุณหภูมิผู...

อ่านต่อ

05-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2563   -กองสาธารณสุขฯล้างตลาดโต...

อ่านต่อ

04-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ ล้างทำความสะอาดถน...

อ่านต่อ

30-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

24-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

23-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

22-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

21-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 -ตัดหญ้าซอยหลังเรือนจำ เเละถนนม...

อ่านต่อ

20-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้...

อ่านต่อ

16-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 - งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อ...

อ่านต่อ

13-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 -วันที่ 11 ก.ค. 63 กองส...

อ่านต่อ

10-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำคว...

อ่านต่อ

09-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯร่วมกับสำนักการช่า...

อ่านต่อ

08-07-2020

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประธานช...

อ่านต่อ

03-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image