เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องร่างกายสะอาด หุ่นดี ฟันสวยไม่ผุ ในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร