เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉสิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ภูน้ำลอดวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร