เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริเวณหน้าสกรณ์ครูสกลนครและบริเวณหน้าเทศบาลนครสกลนคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)