เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ รัฐประชานุเคราะห์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)