เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลนครสกลนคร
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลนครสกลนคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)