เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

เทศบาลนครสกลนคร

ชุมชนน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำสิ่งแวดล้อม  งามพร้อมวัฒนธรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศเทศบาล
 3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 4. e-bidding
 5. ข่าวสารการสอบ

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร

 

นายโกมุท ทีฆธนานนท์

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

    วิสัยทัศน์เทศบาลนครสกลนคร คือ
" ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม "

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

 1. คณะผู้บริหาร
 2. หัวหน้าส่วนราชการ
 3. สมาชิกสภาเทศบาล

นายโกมุท ทีฆธนานนท์

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2208

นายนิวัตร อภัยจิตต์

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2203

นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2201

นายเสงี่ยม พ่อธานี

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2202

นายยุทธนา นันทราช

รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2203

นายประสาร พ่วงปาน

ปลัดเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2103

นายไพโรจน์  โสมณวัฒน์

รองปลัดเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2106

นายอุทิศ ไพจิตรโยธี

รองปลัดเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2106

นายศักดา ชยะกฤตย์

ประธานสภาเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 089-620-9095 

ร.ต.เกษม คำยัง

รองประธานสภาเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 093-565-3044

นายอุทิศ ไพจิตรโยธี

เลขานุการสภาเทศบาลนครสกลนคร

โทร. 0-4271-1203 ต่อ 2106

สถานที่สำคัญในเทศบาลนครสกลนคร

แนะนำสถานที่สำคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนเทศบาลของเรา

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเทศบาล

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเทศบาล

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเทศบาล

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเทศบาล

FACEBOOK 

 1. ส่วนราชการ
 2. โรงเรียน
 3. โรงพยาบาล
 4. คมนาคม

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"

1042 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"

297/1 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา”

194 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"

1781 ถนนราษฎร์เจริญ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เลขที่ 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1

334/1  ถนนรัฐบำรุง  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2

355 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3

1695 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

ท่าอากาศยานสกลนคร

ท่าอากาศยานสกลนคร ต.ธาตุนาเวง  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000

หมายเลขติดต่อ

0-42724-044

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 เทศบาลนครสกลนคร

266/2 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

หมายเลขติดต่อ

0-4271-4945

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลของเรา

ปฏิทินเดือนกรกฎาคม

เอกสารดาวน์โหลด

 1. วารสารออนไลน์
 2. เอกสารเผยแพร่
 3. e-service บริการประชาชน
00009958
Today: 2
This Week: 225
This Month: 670

มี 1791 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์กลาง

0-4271-1203

เบอร์ติดต่อภายในเทศบาล

ชำระภาษี ต่อ 1103-1106
แก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อ 1107
แจ้งเกิด แจ้งตาย ถ่ายบัตร ทะเบียนบ้าน ต่อ 1110
ขยะเต็ม / เหตุรำคาญ ต่อ 1101-1102
ไฟฟ้า งานถนน ตัดต้นไม้ ต่อ 3103
ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ต่อ 1204

 

 

อีเมล์ส่วนกลาง

saraban@skc.go.th   

 

 

จองห้องประชุม / ส่งหนังสือ ต่อ 2101
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1201
งานทะเบียนพาณิชย์ ต่อ 2112
งานโทรศัพท์อัตโนมัติ IP Phone ต่อ 2222
งานกล้องวงจรปิด CCTV ต่อ 4444