วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

14-10-2021

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

14-10-2021

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

14-10-2021

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

14-10-2021

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

14-10-2021

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

14-10-2021

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

11-10-2021

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนครสกลนคร ลงพื้นที่ต...

อ่านต่อ

05-10-2021

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

01-10-2021

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

01-10-2021

การประชุมสภาเทศบาลนครสกลนคร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

01-10-2021

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

09-09-2021

  วันที่ ๗ กันยาน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนคร...

อ่านต่อ

31-08-2021

วันที่ ๓๐ สิงหาคา ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร...

อ่านต่อ

31-08-2021

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ...

อ่านต่อ

31-08-2021

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ต...

อ่านต่อ

31-08-2021

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

27-08-2021

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

26-08-2021

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

14-10-2021

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ...

อ่านต่อ

11-10-2021

...

อ่านต่อ

31-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

26-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

26-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

24-08-2021

 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

17-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

11-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

10-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔   ...

อ่านต่อ

10-08-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ

30-07-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ...

อ่านต่อ

15-07-2021

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อ...

อ่านต่อ

01-07-2021

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

26-04-2021

วันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายวิโรจน์   เสนาธิบดี ...

อ่านต่อ

21-12-2020

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์  เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกล...

อ่านต่อ

03-12-2020

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร  ดำเนินการ...

อ่านต่อ

02-12-2020

เทศบาลนครสกลนคร กำหนดดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไอทียู...

อ่านต่อ

23-11-2020

ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ด...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image