วิสัยทัศน์ : เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลนครสกลนคร พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆภายในเขตเทศบาล
ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

19-07-2021

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร...

อ่านต่อ

19-07-2021

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

19-07-2021

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์  เสนาธิบดี ปลัดเทศบาล...

อ่านต่อ

13-07-2021

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

13-07-2021

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ พร้อมด้วย นายเสงี่ยม พ่...

อ่านต่อ

13-07-2021

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ส...

อ่านต่อ

13-07-2021

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

01-07-2021

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

01-07-2021

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นาย สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนคร...

อ่านต่อ

29-06-2021

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้...

อ่านต่อ

29-06-2021

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

25-06-2021

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลน...

อ่านต่อ

24-06-2021

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

24-06-2021

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ

15-06-2021

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ...

อ่านต่อ

15-06-2021

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พ...

อ่านต่อ

02-06-2021

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. เทศบาลนครสกลนคร จัดการประชุมสภาเทศบาลนครสกลน...

อ่านต่อ

11-05-2021

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร พร้...

อ่านต่อ

ภารกิจของส่วนราชการ/โครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

15-07-2021

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อ...

อ่านต่อ

01-07-2021

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร...

อ่านต่อ

26-04-2021

วันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายวิโรจน์   เสนาธิบดี ...

อ่านต่อ

21-12-2020

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์  เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกล...

อ่านต่อ

03-12-2020

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร  ดำเนินการ...

อ่านต่อ

02-12-2020

เทศบาลนครสกลนคร กำหนดดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ไอทียู...

อ่านต่อ

23-11-2020

ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ด...

อ่านต่อ

23-11-2020

วันที่ 18 พ.ย. 63 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ประธานคณะกรรมการตรวจก...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ดำเนินการสำร...

อ่านต่อ

17-11-2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนค...

อ่านต่อ

19-10-2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสกลนคร ปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดภายในบริเว...

อ่านต่อ

11-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 10 สิงหาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

07-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 6 สิงหาคม 2563 -กองวิชาการฯ ซ่อมฯ-ขยายเขตเ...

อ่านต่อ

06-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ คัดกรองอุณหภูมิผู...

อ่านต่อ

05-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2563   -กองสาธารณสุขฯล้างตลาดโต...

อ่านต่อ

04-08-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 -กองสาธารณสุขฯ ล้างทำความสะอาดถน...

อ่านต่อ

30-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 -งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แ...

อ่านต่อ

24-07-2020

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้าง...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

สถานที่สำคัญในเขตเทศบาล

พระธาตุเชิงชุม

Image

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

immage

สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

Image

หนองหาร

Image

วัดป่าสุทธาวาส

Image

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

Image

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

Image

พระธาตุดุม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image